ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-18

დასრულების თარიღი: 2018-12-18

ძველი წყალარინების ქსელის გაუქმება


ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე განხორციელდა ამორტიზირებული  წყალარინების ქსელის  გაუქმება და მოხდა აბონენტის ახალ წყალარინების ქსელზე გადაერთება.