ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-19

დასრულების თარიღი: 2019-01-19

დაზიანებული წყალარინების სისტემის შეცვლა


შპს "ბათუმის წყალმა" ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე #32-ში შეცვალა ამორტიზირებული წყალარინების სისტემა.