გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-11

დასრულების თარიღი: 2019-03-11

დაზიანებული წყალარინების მილის აღდგენა


სარფის ტერიტორიაზე დაზიანდა წყალარინების 160მმ-იანი მილი. დაზიანებული მილის აღდგენის მიზნით, "ბათუმის წყალმა" ტექნიკური სამუშაოები შეასრულა.