ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-16

დასრულების თარიღი: 2019-01-16

დაზიანებული წყალარინების ჭის შეკეთება


ტბელ აბუსერიძის ქ#19-ის მიმდებარედ, შპს "ბათუმის წყალმა" დაზიანებული წყალარინების ჭის შეკეთების სამუშაოები შეასრულა.