ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-12

დასრულების თარიღი: 2019-01-12

დაზიანებული სანიაღვრე მილის შეცვლა


მაქაცარის ქ.#9-ში შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე მილი. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალმა" შეასრულა.