ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-30

დასრულების თარიღი: 2019-03-30

დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურის შეცვლა


შპს "ბათუმის წყალმა" მამია ვარშანიძის ქუჩაზე #57-ში დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურის რეაბილიტაციის სამუშაოები ჩაატარა.