ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-23

დასრულების თარიღი: 2019-01-23

დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურის შეცვლა


შპს "ბათუმის წყალმა" გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე შეცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაური.