ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-30

დასრულების თარიღი: 2018-12-30

დაზიანებული ცხაურის შეცვლა


შპს "ბათუმის წყალის" მორიგე ჯგუფის მიერ, ბესიკის ქუჩაზე შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაური.