ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-03

დასრულების თარიღი: 2018-12-03

დაზიანებული ჭის სახურავის გადახურვა


ლერმონტოვის #107-ში შეკეთდა და  გადაიხურა ჭა.