ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-05-24

დასრულების თარიღი: 2019-05-27

დახურული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია


შპს „ბათუმის წყალმა“ ბულვარის ტერიტორიაზე დახურულ სანიაღვრე არხზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეასრულა.

სამუშაოების ფარგლებში, სანიაღვრე არხიდან მოხდა დროთაგანმავლობაში დაგროვებული შლამის და ნარჩენების ამწომენდა.