ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-01-18

დასრულების თარიღი: 2018-06-26

#დასრულდა სოხუმის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები


დასრულდა სოხუმის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომლის ფარგლებში მოეწყო და დამონტაჟდა: სანიაღვრე სისტემის პლასტმასის მილები 970 გრძ.მ და რკ. ბეტონის სანიაღვრე ჭა 25 ცალი, სხვადასხვა ზომის ფილები 3090 კვ.მ, მათ შორის უსინათლოთა ბილიკი 1200 გრძ.მ, აგრეთვე მოეწყო ბორდიური 1144 გრძ.მ , მოეწყო პანდუსი გადასასვლელებზე, დაიგო 485 გრძ.მ გზის სავალ ნაწილზე-5950 კვ.მ წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარი, მოეწყო კორდი 86,4 კვ.მ , დამონტაჟდა 6 საგზაო ნიშანი.