ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-14

დასრულების თარიღი: 2019-01-14

#დასრულდა კლდიაშვილის ქვაფენილის საფარიანი ქუჩის აღდგენითი სამუშაოები


დასრულდა, ქვაფენილის საფარიანი ქუჩის შეკეთება-ახლის მონტაჟი კლდიაშვილის ქუჩაზე, ასევე მოხდა ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება.