აეროპორტის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-06-11

დასრულების თარიღი: 2018-12-30

ბიუჯეტი: 265 000 ლარი₾

კონტრაქტორი კომპანია: შპს "გზაჯვარედინი""

#დასრულდა, აეროპორტის გზატკეცილზე საგზაო მონიშვნის სამუშაოები,


დასრულდა, აეროპორტის გზატკეცილზე საგზაო მონიშვნის სამუშაოები, ერთკომპონენტიანი საღებავით მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სხვადასხვა ქუჩაზე,  საგზაო მონიშვნის სამუშაოები.