ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-10

დასრულების თარიღი: 2019-03-10

ახალ წყალარინების ქსელზე გადართვა


ბათუმში აბონენტების ახალ რეაბილიტირებულ წყალარინების ქსელზე დაერთების სამუშაოები მიმდინარეობს. მორიგე ჯგუფების მიერ გადაერთების სამუშოები ჩატარადა ბაგრატიონის ქუჩაზე #97-ისა და #99-ის მიმდებარედ. სამუშაოები შპს „ბათუმის წყალმა“ ჩაატარა.