ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-16

დასრულების თარიღი: 2019-01-16

არდაგანის ტბის ზედაპირული გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალმა" არდაგანის ტბის ზედაპირული გაწმენდითი სამუშაოები შეასრულა.