ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-04-30

დასრულების თარიღი: 2019-12-26

ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია


ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს.

ამ ეტაპზე ხორციელდება ფილების დემონტაჟის, საფუძვლის მომზადების, საკომუნიკაციო ჭებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

აღნიშნულ ტერიტორიაზე იგეგმება ბეჭდური ბეტონის საფარის მოწყობა, ხოლო ანბანის კოშკის მიმდებარე პიედესტალზე დაზიანებული ფილების შეცვლა-შეკეთება.

პროექტის ღირებულება 1 951 334 ლარს შეადგენს.