ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-05-21

დასრულების თარიღი: 2018-05-21

აეროპორტის გზატკეცილზე სანიაღვრე არხები ცხაურებით გადაიხურა


შპს „ბათუმის წყალი“ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების მოვლა-პატრონობას ახორციელებს.

სანიაღვრე არხებზე მონიტორინგის ფარგლებში, „ბათუმის წყალმა“ აეროპორტის გზატკეცილისა და მიმდებარე ჩიხებისთვის შეიმუშავა პროექტი.

პროექტის ფარგლებში, აეროპორტის გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდა ღია სანიაღვრე არხების ცხაურებით გადახურვა.