ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-05-20

დასრულების თარიღი: 2019-05-20

წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვა


ასათიანის ქუჩაზე მოსახლეობის წყალარინების ახალ ქსელეზე გადართვის სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს შპს "ბათუმის წყალი" ასრულებს.