ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-04-21

დასრულების თარიღი: 2019-04-21

წყალმომარაგების ქსელის გაწმენდა-გარეცხვა


შპს "ბათუმის წყალმა" კაზინეცის ქუჩაზე, წყალმომარაგების ქსელის გარეცხვა-გაწმენდის სამუშაოები შეასრულა.