ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-04-08

დასრულების თარიღი: 2019-04-08

დაზიანებული ცხაურის შეცვლა


სულაბერიძის ქუჩაზე შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაური.