ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-20

დასრულების თარიღი: 2019-04-10

წყალარინების ახალ სისტემაზე გადართვა


შპს "ბათუმის წყალის" მორიგე ჯგუფებმა სერგი მესხის ქუჩაზე აბონენტების ახალ წყალარინების სისტემაზე გადაერთების სამუშაოები შეასრულეს.