ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-11

დასრულების თარიღი: 2019-02-11

მაიაკოვსკის ქუჩა გარევაჭრობისგან გათავისუფლდა


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუგფი განაგრძობს უკანონო გარევაჭრობისგან ქალაქის ქუჩების გათავისუფლებას. დღეს, მაიაკოვსკის ქუჩა N3, მე-16 საჯარო სკოლის წინ მოხდა სავაჭრო დახლების აღება და ტერიტორიის მოწესრიგება.