ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-11

დასრულების თარიღი: 2019-02-11

წყალარინების ქსელის შეცვლა


მელიქიშვილის #6-ში შეიცვალა წყალარინების დაზიანებული მილი. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალმა" შეასრულა.