თამარის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-22

დასრულების თარიღი: 2019-01-22

ამორტიზირებული წყალარინების ქსელის შეცვლა


ქათამაძის ქუჩაზე #15-ის მიმდებარედ, შეიცვალა ამორტიზირებული წყალარინების ქსელი და განხორციელდა აბონენტის ახალ წყალარინების ქსელზე გადართვის სამუშაოები.