ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-31

დასრულების თარიღი: 2019-01-31

ძველი ბათუმის სერვისცენტრის გახსნა


 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქალაქეთა მომსახურების კიდევ ერთი ახალი სერვისცენტრი გაიხსნა. სერვისცენტრში მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ თავიანთ უბანში, სწრაფად და კომფორტულად, "ერთი სარკმლის" პრინციპით მიიღონ მერიის სერვისები. სერვიცენტრებში მოქალაქეებს შეუძლიათ: ✅წარადგინონ განცხადებები; ✅მიიღონ პასუხი განცხადებებზე; ✅მიიღონ პირველადი კონსულტაცია ან ინფორმაცია მუნიციპალური პროგრამებისა და მიმდინარე თუ დაგეგმილი პროექტების შესახებ.