თამარის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-03

დასრულების თარიღი: 2018-12-03

დაზიანებული ჭის აღდგენა


სერგი მესხის ქუჩაზე შეკეთდა დაზიანებული წყალარინების ჭა.