ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-20

დასრულების თარიღი: 2018-12-20

დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურის აღდგენა


შარტავას ქუჩაზე შეკეთდა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაური.