ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-06

დასრულების თარიღი: 2018-12-06

დაზიანებული ცხაურის აღდგენა


მაზნიაშვილის ქუჩაზე, შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურა.