ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-12

დასრულების თარიღი: 2018-12-12

წყალარინების ჭის შეკეთება


ქუთაისის ქუჩაზე შეკეთდა დაზიანებული წყალარინების ჭა.