ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-10-11

დასრულების თარიღი: 2018-10-11

დაზიანებული ჭის შეკეთება


ზუბალაშვილის ქუჩა#38-ში შეკეთდა დაზიანებული წყალარინების ჭა.