ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-11-12

დასრულების თარიღი: 2018-11-12

დაზიანებული სანიაღვრე ქსელის აღდგენა


ვარშანიძის ქუჩაზე შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ქსელი.