ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-10-25

დასრულების თარიღი: 2018-10-25

წყალარინების ქსელის გამორეცხვა


ჯავახიშვილის ქუჩაზე ჩატარდა ახალი წყალარინების ქსელის გამორეცხვითი სამუშაოები.