ბათუმის სამრეწველო ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-12

დასრულების თარიღი: 2018-12-12

სანიაღვრე სისტემის მოწყობა


ნაჭყებიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და სანიაღვრე ჭების მოწყობის სამუშაოები ჩატარდა.