ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-11-21

დასრულების თარიღი: 2018-11-21

დაზიანებული ცხაურის შეცვლა


მაიაკოვსკის ქუჩაზე შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურა.