ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-11-13

დასრულების თარიღი: 2018-11-13

დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურის აღდგენა


ლეონიძის ქ. #2-ში შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურა.