ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-08

დასრულების თარიღი: 2019-01-08

დაზიანებული სანიაღვრე ცხაურის შეკეთება


შპს "ბათუმის წყალის" მორიგე ჯგუფის მიერ, შარტავას ქუჩაზე შეკეთდა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაური.